Zapraszamy na IX posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się 16 pażdziernika 2019 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście.
Posiedzenie rozpocznie się o 19:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 4. Informacje od Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 5. Informacje od Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 6. Informacje od przedstawicieli studenckich w organach Uniwersytetu Warszawskiego;
 7. Wybór członka Komisji Skrutacyjnej Parlamentu Studentów Uniwersytetu warszawskiego;
 8. Dyskusja na temat Nowego Regulaminu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 9. Wybór przedstawiciela studentów w Senacie UW;
 10. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia PS UW;
 11. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnego posiedzenia PS UW;
 12. Zapytania poselskie;
 13. Wolne wnioski.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2494325530683118