5. Nadzwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVI kadencji odbędzie się w poniedziałek, 9 września, o godzinie 19:30 w sali 200 budynku ZSS UW.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad;

2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

4. Informacje od przedstawicieli studentów w organach Uniwersytetu Warszawskiego;

5. Wybór Marszałka Parlamentu Studentów UW.

6. Wybór Wicemarszałków Parlamentu Studentów UW.

7.  uchwały o podziale mandatów w okręgach.

8. Powołanie i wybór członków komisji doraźnych ds. zmiany Regulaminu Parlamentu Studentów UW.

9. Zapytania poselskie;

10. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w obradach!