4. Nadzwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVI kadencji odbędzie się w piątek, 30 sierpnia, o godzinie 19:30 w sali 200 budynku ZSS UW.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad;
 2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 4. Informacje od przedstawicieli studentów w organach Uniwersytetu Warszawskiego;
 5. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej UW;
 6. Prezentacja projektu nowego Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu
  Warszawskiego;
 7. Uchwalenie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UW;
 8. Zapytania poselskie;
 9. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w obradach!