3. Nadzwyczajne Posiedzenie Parlamentu Studentów UW XVI kadencji odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia, o godzinie 18:00 w sali 200 budynku ZSS UW.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad;

 2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

 3. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

 4. Informacje od przedstawicieli studentów w organach Uniwersytetu Warszawskiego;

 5. Prezentacja projektu nowego Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;

 6. Uchwalenie nowego Regulaminu Samorządu Studentów UW;

 7. Przyjęcie uchwały o podziale na okręgi wyborcze.

 8. Przyjęcie uchwały o podziale mandatów w okręgach.

 9. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej UW.

 10. Wybór przedstawiciela studentów w Senacie UW.

 11. Zapytania poselskie;

 12. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w obradach!