Zapraszamy na 2 część V posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
Odbędzie się 11 kwietnia 2017 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24.
Posiedzenie rozpocznie się o 18:45

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW;
3. Przyjęcie protokołu z I części V posiedzenia Parlamentu Studentów UW;
4. Informacje od Marszałka Parlamentu Studentów UW;
5. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW;
6. Informacje od przedstawicieli w organach UW;
7. Informacje od Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW;
8. Zapytania poselskie;
9. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UW;
10. Głosowanie nad poprawkami do projektu Regulaminu Samorządu Studentów UW;
11. Przyjęcie Regulaminu Samorządu Studentów UW;
12. Wolne wnioski.