Uprzejmie informujemy o zwołaniu II posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 18 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 20:00. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 100 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad ll posiedzenia Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Dyskusja nad zmianą Regulaminu Samorządu Studentów UW.
3. Dyskusja nad zmianą Kodeksu Etyki Studenta UW.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.