Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 17/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwołano II nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 26 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 20:00. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – platformy Zoom.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/unSixtp1haGmHxzn8).

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad II nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Odwołanie i wybór Przewodniczącego Samorządu Studentów UW.