Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 15/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 9 marca 2023 roku zwołano IV posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 19:00. Odbędzie się ono stacjonarnie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
3. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW.
4. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW.
5. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW.
6. Informacje od przedstawicieli studentów w:
6.1. Senacie UW;
6.2. komisjach Senatu UW;
6.3. Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia;
6.4. innych podmiotach na UW.
7. Wybór uzupełniający członka Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
8. Wybór uzupełniający kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
9. Zapytania poselskie.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.