W związku z przyjętym wnioskiem formalnym w sprawie odroczenia III posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023 uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w trybie hybrydowym rozpocznie się II część III posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023.

Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/oqzjQHnKkhDBqVmu8). Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w I części III posiedzenia, nie muszą ponawiać zgłoszenia w przypadku II części.

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad II części III posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
14. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
15. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
16. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW.
17. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW.
18. Zapytania poselskie.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.