Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 10/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 14 lutego 2023 roku zwołano III posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 17:30. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/oqzjQHnKkhDBqVmu8).

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad III posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
3. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW.
4. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW.
5. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW.
6. Informacje od przedstawicieli studentów w:
6.1. Senacie UW;
6.2. komisjach Senatu UW;
6.3. Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia;
6.4. innych podmiotach na UW.
7. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.
8. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród członków Parlamentu Studentów UW.
9. Wybór członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów UW.
10. Wybór uzupełniający członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
11. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
12. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW.
13. Wybór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów UW w komisjach Senatu UW.
14. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
15. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
16. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW.
17. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW.
18. Zapytania poselskie.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.