W związku z przyjętym wnioskiem formalnym w sprawie odroczenia II posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023 uprzejmie informujemy, że w dniu 20 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 17:30 w trybie hybrydowym rozpocznie się II część II posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023.

Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter. Posłowie są zobowiązani do posiadania urządzenia, które umożliwi im oddanie głosu w narzędziu.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/FaMYEUiBwpPaj95K7).

Przypominamy również o możliwości zapisania się do Newslettera Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023, przez który przesyłane są drogą poczty elektronicznej bieżące informacje dotyczące prac Parlamentu Studentów UW, w tym linki do posiedzeń w trybie zdalnym albo hybrydowym. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza (https://forms.gle/pNKMZL7XfMBFHbH59).

Porządek dzienny obrad II części II posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
9. Wybór kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów UW w komisjach
Senatu UW.
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
11. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
12. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW.
13. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i
Doktorantów UW.
14. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw
Studentów i Doktorantów UW.
15. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW.
16. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.
17. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród
członków Parlamentu Studentów UW.
18. Wybór członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród
studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów UW.
19. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu
Studentów UW.
20. Zapytania poselskie.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.