Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 5/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 3 stycznia 2023 roku zwołano II posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 10 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 19:00. Odbędzie się ono w trybie hybrydowym. Część stacjonarna prowadzona będzie w sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie, zaś część zdalna za pomocą środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość – Google Meet.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane zdalnym obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/FaMYEUiBwpPaj95K7).

Porządek dzienny obrad II posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW.
3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
4. Przyjęcie protokołu z I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów UW.
5. Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW.
6. Informacje od innych organów Samorządu Studentów UW.
7. Informacje od przedstawicieli studentów w:
7.1. Senacie UW;
7.2. komisjach Senatu UW;
7.3. Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia;
7.4. innych podmiotach na UW.
8. Wybór przedstawicieli studentów w Senacie UW.
9. Wybór kandydatów na przedstawicieli Samorządu Studentów UW w komisjach Senatu UW.
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.
11. Wybór członków Komisji Budżetu i Finansów Parlamentu Studentów UW.
12. Wybór członków Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów UW.
13. Wybór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
14. Wybór kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów UW.
15. Wybór kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UW.
16. Wybór członków Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.
17. Wybór członków Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród członków Parlamentu Studentów UW.
18. Wybór członka Kolegium Odwoławczego Samorządu Studentów UW spośród studentów niebędących członkami organów Samorządu Studentów UW.
19. Podstawowe tezy sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Studentów UW.
20. Zapytania poselskie.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.