Uprzejmie informujemy, że postanowieniem nr 3/2022/2023 Marszałka Parlamentu Studentów UW z dnia 20 grudnia 2022 roku zwołano I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2022/2023.

Posiedzenie rozpocznie się dnia 21 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 19:30. Odbędzie się ono w trybie zdalnym z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego porozumiewanie się na odległość Google Meet.

Do przeprowadzenia głosowań jawnych lub tajnych zostanie wykorzystane uniwersyteckie narzędzie elektroniczne do głosowania Ankieter.

Osoby zainteresowane obserwowaniem posiedzenia Parlamentu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu na adres poczty elektronicznej Prezydium Parlamentu (prezydium@parlament.uw.edu.pl) lub za pośrednictwem formularza (https://forms.gle/hMaK8Rze4y6kwSvPA).

Porządek dzienny obrad I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów UW kadencji 2022/2023:
1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w budżecie Samorządu Studentów UW.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.