Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej

W budynku Samorządu Studentów UW o godzinie 18.00 dnia 17.02.2019 r. odbędzie się I zwyczajne posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Proponowany porządek obrad: 1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu...

IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW

Zapraszamy na IV posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Odbędzie się ono 17 lutego 2020 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu. Posiedzenie rozpocznie się o 18:30. Porządek obrad: Informacje od Prezydium Parlamentu Studentów UW...