II Posiedzenie Parlamentu Studentów UW

Zapraszamy na II posiedzenia Parlamentu Studentów UW nowej kadencji. Odbędzie się ono 10 grudnia 2019 r, w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście. Posiedzenie rozpocznie się o 19:30. Porządek obrad: 1. Informacje od Prezydium Parlamentu...